Çalışma Alanlarım

  • Yumuşak Güç İlkeleriyle Liderlik Programı

  • 4B Kurumsal Harç Endeksi Tanımlama ve Değerlendirme Hizmetleri

  • 4B Kurum İçi Mentorluk Programı

  • 4B Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

  • 4B Takım Koçluğu Programı

  • 4B İnsan Kaynakları Sertifika Programı

  • 4B Moderasyon Eğitim Programı ve Hizmetleri

  • 4B Anti-Mobing Bilgilendirme ve Tanımlama Programı

  • 4B Bireysel ve Kurumsal Koçluk Hizmetleri


Tüm programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.4bakademi.com