4 Boyutlu Koçluk

  • 4 Boyutlu Koçluk
    4 Boyutlu Koçluk

    4B programında, koçluk metodolojisini öğrenen ve rahatlıkla uygulayan, toplumsal ve bireysel dinamikleri çözümlemeye çalışan, sorgulayan, farklı bakış açıları geliştirerek durumlara ve olaylara yaklaşabilen ve öğrendikleri tüm bilgileri kişisel ve mesleki yaşamlarına transfer edebilen profesyonel koçlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.