2009 mobing* yılı mıydı?

2009’dan aklımızda ne kaldı diye soracak olsak ilk söyleyeceğimiz şey ekonomik kriz olur. Biz insan kaynakları alanında çalışan ve iş yaşamında bulunanların aklında kalan ya da başka bir deyişle dikkatini çeken şeyse “mobing”in önceki yıllara oranla daha fazla gündeme gelmesi, yazılı ve görsel medyada kendine epeyce yer bulması oldu.

 

Hatta bununla da kalmadı, Türkiye’de ilk kez mobing yasalara geçirilmek ve TBMM genel kurulunda görüşülmek üzere Borçlar Kanununa eklendi. Henüz yasalaşmadı ancak bu bile kamuoyunda mobingin konuşulmasına, tartışılmasına, bu konuda davalar açılmasına yeterli oldu.

İnternetteki gazetelerde yer almış mobing haberlerine birlikte bir göz atalım istiyorum. Böylece hem hafızaları tazelemiş oluruz, hem de gazetelere yansımamış daha nice mobing vakasının sürüp gittiğini düşünürüz ister istemez.  
Aralık 2008’in son günlerinde ve 2009 ‘un ilk günlerinde gazeteler peş peşe benzer bir haberi verdi. Yani, yasaya geçmek üzere olan mobing tasarısını.
Türkiye, mobbing (psikolojik taciz) ile tanışıyor 
27.12.2008
İşverene `işyerinde psikolojik tacizi engelleme yükümlülüğü` getiren Borçlar Kanunu Tasarısı böyle yasalaşırsa Türkiye `mobbing` kavramıyla tanışacak ve bu konuda hem dava açmak kolaylaşacak hem açılan tazminat davalarından kolay sonuç alınacak. http://www.tumgazeteler.com/?a=4474047
Tacizi patronlar önleyecek
06.01.2009
AB üyesi ve adayları arasında yapılan bir araştırmada Türkiye, işyerinde cinsel tacizin en çok karşılaşıldığı üçüncü ülke. Çalışma arkadaşları ya da patronları tarafından tacize uğrayan kişiler (özellikle de kadınlar) işlerini kaybetmemek ve daha fazla sıkıntıya maruz kalmamak için bu durumun ortaya çıkmasını istemiyor. Eğer kişi, hukuki yoldan hakkını nasıl arayacağını da bilmiyorsa kişiliğini rencide edici davranışlara maruz kalmaktan kurtulamıyor. http://www.tumgazeteler.com/?a=4505532
Mobingin daha çok eğitimli çalışanlara yapıldığını anlatan bir haberle karşılaştık.
Okumuş çocuklar `mobbing`leniyor 
18.01.2009
Mobbing, duygusal bir saldırı türü. Hedefi ise sistematik baskı yoluyla bir işyerindeki bazı kişilerin performansını ve dayanma gücünü yok etmek ve onları işten ayrılmaya zorlamak. Genellikle üst yönetimdekiler tarafından çalışanlara uygulanan bir tür duygusal saldırı olan … http://yenisafak.com.tr/Pazar/Default.aspx?t=19.01.2009&i=163477   
Sürekli vurguladığım bir şey, ekonomik kriz ve mobing ilişkisi. Tıpkı “kurt dumanlı havayı sever” atasözünde olduğu gibi mobingin daha çok görüldüğü zamanlar ve ortamlar belirsizliğin işletme yönetimini ele geçirdiği durumlarda karşımıza çıkabildiğini gözlemledik.
 
 
Psikoloji de kriz tehdidi altında
24.01.2009
Ekonomik kriz kişilerin işini kaybetmesine neden olurken, ruh sağlığını da bozabiliyor. Bunu gidermek için işsizlik yardım tutarının artırılması öneriliyor… http://www.tumgazeteler.com/?a=4584948
Yılın ikinci çeyreğine girdiğimizde bir hemşirenin mobing davası açtığı haberini okuduk. Mobinge uğrayanların sağlık sektöründe azımsanmayacak bir çoğunlukta olduğunu 2008-2008 arasında yaptığımız proje verilerinden edinmiş olduk.
Hemşire psikolojik tacizden şikâyetçi  
22.04.2009
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir hemşire, 2 iş arkadaşı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu… http://www.tumgazeteler.com/?a=4983498
Özel araştırmaların konusu oldu mobing. Bununla ilgili bir haber pek çok gazetede ve internet haber portalında yer aldı.
İşyerinde psikolojik taciz artıyor
30.05.2009
Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA) tarafından işyerinde psikolojik taciz raporu hazırlandı…. http://www.tumgazeteler.com/?a=5140700
İşyerinde 18 farklı tacizci karakter!
30.05.2009
İşyerinde tacizin ulaştığı boyutların yanı sıra, Türkiye ve dünyada yaşanan psikolojik tacizin bireyler üzerindeki etkileri, çözüm önerilerine kadar birçok tespiti de gözler önüne seriyor… http://www.tumgazeteler.com/?a=5140829
İşyerinde psikolojik şiddet davası bugün
23.07.2009
2004 yılı şartlarında yurtdışında yapılması zorunlu olan tıbbi operasyonun, SSK üst yönetimi tarafından engellenmesi nedeniyle Lösemi olan kızının tedavi ….
Yine projemiz sırasında işbirliği yaptığımız kurumlardan “Engelsiz Kariyer Akademi” ile birlikte, çalışan engellilerin mobing farkındalığı ve ayrımcılık arasındaki farkları anlatmak üzere çalışmalar yürüttük. 
Engelliler İş hayatında biz de `varız` diyorlar 
27.08.2009
Engelliler ama hayata katılmaya, yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya ihtiyaçları var… http://www.tumgazeteler.com/?a=5467847
Çok önemli ve değerli bulduğum bir çalışmanın haberi geldi sonbaharda.
Akademisyenin `mobbing öyküsü` 
02.11.2009
Yrd. Doç. Lütfiye Bozdağ`ın Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi`nde sunduğu bildiri, Türkiye akademilerinin mevcut durum tespitinde ipuçları …..http://www.tumgazeteler.com/?a=5671295
Yılın son haberiydi neredeyse. Muhabirlerin sokağa inip ve halka mikrofonu uzatıp “mobing nedir, biliyor musunuz?” diye sorduklarında bir tek doğru yanıt bile alamadıklarını izledik.
İşyerinde klasörlerin arkasına saklanmak suç
01.12.2009
Yargıtay işyerinde masanın üzerine kitap yada klasör doldurarak kendini perdeleyerek arkadaşlarının kendisini görmesini engellemeyi `Mobbing (Psikolojik ….http://www.tumgazeteler.com/?a=5755118
Boş oturma müdürleri!
04.12.2009
Çorum Belediyesi`nde 6 müdür görevden alındı Açılan davayla hepsi  işe iade hakkı kazandı. Ama makama dönüşleri `boş odada boş oturmak` oldu. http://www.tumgazeteler.com/?a=5764668
Evet, önümüzde daha uzun yol var, mobingsiz bir iş yaşamına ulaşmak için. Eğitimle, bilinçlenme ile aşılabilecek uzun, ince bir yol. Çaresiz, gideceğiz gündüz gece…
*Mobbing” sözcüğü, dilimize İngilizceden geldi. Her yabancı sözcük gibi onu da Türkçenin kurallarına göre yazmayı tercih ediyorum.